Sarda

€ 8.50

Sarda

Pomodoro, mozzarella, crudo, pachino, pecorino.